Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen.

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. Zo gaan financiële partijen onderling en samen met externe partners kennis en ervaring op dit terrein verder verdiepen en uitwisselen.

Het Werkplan Klimaatcommitment van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment volgt op een evaluatie van de activiteiten tot nu toe van financiële instellingen in het kader van het Klimaatcommitment financiële sector. Sinds de start daarvan in 2019 hebben deelnemende instellingen individueel emissierapportages en actieplannen gepubliceerd. Nu gaan zij de focus verleggen naar inhoudelijke verdieping op rapporteren, actieplannen en de financiering van de energietransitie.

Lees verder >>