Vacatures voor Pensioenspecialisten
Ridzert van der Zee

ALM zou met name gericht moeten zijn op het expliciteren van de risicobereidheid.

Interview met Ridzert van der Zee - Senior Risk Consultant

´Asset Liability Management (ALM) en de invulling van de beleggingen staan uiteraard niet los van elkaar maar in onze optiek zou de ALM-studie met name gericht moeten zijn op het expliciet maken van de risicobereidheid van de stake-holders. Het op voorhand in kaart brengen van de risicohouding van een fonds is essentieel. ALM helpt daarbij en vormt zo het startpunt van een succesvolle beleidscyclus.´

Aan het woord is Ridzert van der Zee. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring als ALM consultant en kreeg binnen Triple A – Risk Finance de kans om zijn visie hierop te vertalen naar een nieuwe vorm van dienstverlening. ´Ik heb mij er altijd over verbaasd dat ALM als een soort wondermiddel wordt beschouwd dat rekening houdend met duizenden scenario´s de perfect geoptimaliseerde beleggingsportefeuile kan ophoesten. Statistieken binnen de gecreëerde ‘modelwerkelijkheid’ zijn verraderlijk, zeker als men de context uit het oog verliest, met soms desastreuze gevolgen.

Beleidscyclus
Wij zijn dan ook van mening dat een ALM-studie het startpunt van de beleidscyclus moet zijn gericht op het concreet maken van de risicohouding van een fonds. Dit laat zich uitdrukken in een risicobudget. De vervolgstap is het invullen van de beleggingen en de allocatie van dit risicobudget. Essentieel is dat daarna minimaal eens per kwartaal een evaluatie plaatsvindt van de performance en de bewaking van het risicobudget. Op basis hiervan kan de strategie eventueel worden bijgestuurd.

Een dergelijke beleidscyclus is in theorie niet erg revolutionair en lijkt praktisch goed uitvoerbaar. In de praktijk stokt het echter vaak op het actief monitoren en bijsturen. De kredietcrisis toont bijvoorbeeld aan dat men de indicatoren voor een dreigende crisis wel heeft gesignaleerd (of had kunnen signaleren) maar er niet naar heeft gehandeld. Met ons systeem leveren we niet alleen scherpe rapportages op, maar komen ook met gekwantificeerde alternatieven, passend binnen het risicobudget, om tijdig in te kunnen grijpen indien de situatie daarom vraagt.

Historische backtest
Om na te gaan wat de effecten van onze aanpak zijn, hebben we een historische backtest opgezet op basis van Amerikaanse data voor rente en aandelen die terug gaat tot de jaren twintig. Daarin opgesloten zitten dus de jaren 30 crisis, de langdurige lage rentestand in de jaren 50, de oliecrisis, de dot-com bubble en de kredietcrisis. Wat blijkt: als je vasthoudt aan je risicobudget, minimaliseer je je downside risk en lever je nagenoeg niets in aan upside beleggingsresultaten. De crux zit ´m dus in een heldere risicohouding, een goede uitvoering, een scherpe monitoring en vooral de bereidheid om op basis daarvan handelend op te treden.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 6-2-2013
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956