Vacatures voor Pensioenspecialisten
Michel Klaster

De beleggingsuitdagingen waar pensioenfondsen voor staan.

Interview met Michel Klaster - Head of GA Aegon Asset Management

De dag dat wij Michel Klaster, Head of General Account van Aegon Asset Management, interviewen verlaagt DNB de rekenrente voor pensioenfondsen naar 3,3%. Een forse daling, die gezien de magere dekkingsgraden nog meer druk legt op het realiseren van rendement. ´Dat is knap lastig in het huidige klimaat van historisch lage rentes. De 'risicoloze' staatsobligatie levert geen interessant rendement meer op: het inkomen dat er op deze effecten te verwachten valt, komt na de inflatiecorrectie in de buurt van de nul. Dat stelt pensioenfondsen, met hun ultra lange termijn verplichtingen, voor de nodige uitdagingen.´

Nederlandse Investeringsinstelling (NLII)
´De wens naar alternatieve investeringsmogelijkheden met een lange termijn karakter en een goed rendement hebben ertoe geleid dat een groot aantal institutionele beleggers het initiatief genomen hebben tot de oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling. De NLII is een private instelling met als belangrijkste doelstelling de groei van de Nederlandse economie te bevorderen door, complementair aan banken en overheidsfinanciering, de vraag naar- en het aanbod van lange termijnfinanciering in Nederland beter op elkaar te laten aansluiten.

De NLII richt zich daarbij op lange termijn financieringsvraagstukken van Nederlandse partijen op terreinen als infrastructuur, energie, verduurzaming van de samenleving, zorg en MKB.´

Realisatie eerste twee NLII fondsen: ALF en BLF
Michel Klaster is betrokken bij de oprichting van de NLII en de realisatie van de eerste twee fondsen. ´In het derde kwartaal introduceren we het Bedrijfs Leningen Fonds (BLF) en in het vierde kwartaal starten we met het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF). Beide fondsen richten zich op de kredietverlening aan het MKB en hebben een beoogde omvang van € 0,7 miljard (dit is exclusief de nog verwachte additionele bankfinanciering). Door te kiezen voor een fondsstructuur, wordt het mogelijk voor institutionele beleggers direct te investeren in het MKB, daar waar dat qua omvang en risico´s anders onmogelijk zou zijn. Hierbij maakt de NLII gebruik van het acquisitie en kredietapparaat van de met haar samenwerkende banken. Banken zullen deze investering minimaal verdubbelen (naar verwachting voor het ALF zelfs ver drievoudigen) waardoor circa € 2 miljard beschikbaar komt voor de Nederlandse economie. Door de cofinanciering met de banken ontstaat een risicodeling. Deze is in geval van het BLF volledig pari passu aangezien zowel beleggers als banken in dezelfde leningen beleggen. Bij het ALF is het complexer omdat beleggers de achtergestelde lening financieren en de banken de senior lening. Om de hogere risico’s die kleven aan achtergestelde financiering te beperken wordt bij het ALF samengewerkt met de Staat die 50% van de hoofdsom garandeert.´

‘Met de introductie van deze twee fondsen snijdt het mes aan twee kanten; institutionele beleggers bieden wij een interessant risico/rendement (circa 450 basispunten boven swap) en we stimuleren de groei van de Nederlandse economie door de beperking in kredietruimte bij banken op te heffen. Hierdoor kunnen MKB’ers die anders geen of zeer moeilijk financiering kunnen krijgen toch hun bedrijfsplannen financieren tegen aantrekkelijke rentes.’

Pensioenforum 2015
Michel Klaster is een van de sprekers op het Pensioenforum 2015. Daar zal hij uitgebreid stil staan bij de beleggingsuitdagingen waar pensioenfondsen voor staan. Het congres geeft bovendien zicht op de meest actuele ontwikkelingen en de kansen die de markt biedt.

Gratis kaarten
Wij mogen 2 kaarten weggeven voor het Pensioen Forum op 30 september en 1 oktober. Wil je kans maken op één van deze kaarten ter waarde van € 1.999,- mail dan naar contact@pensioencarriere.nl o.v.v. Pensioen Forum. Uiterlijk 18 september informeren we u over de uitslag.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 31-8-2015
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956