vergrootglas
Vacatures voor Pensioenspecialisten
Peter van Solinge
Geplaatst: 31-8-2015

De toekomst is dichterbij dan je denkt

Interview met Peter van Solinge - partner Groen Van Solinge & Partners

Uiterlijk 2035 is individueel pensioensparen de norm. Het business- en verdienmodel van pensioenfondsen, verzekeraars en andere financiële instellingen verandert daardoor radicaal. Dat is de stellige overtuiging van het Dutch Economic Forum (DEF).

Peter van Solinge is een van de initiatiefnemers van DEF. ´Wij ondernemen actie om nieuwe ideeën te ontwikkelen en veranderingen te stimuleren waarbij niet alleen de economie en het geld centraal staan, maar ook de mens, zijn geluk, welzijn en behoeften. Het Forum richt zich daarbij in het bijzonder op noodzakelijke veranderingen in de maatschappij op het gebied van Pensioen, Zorg en Wonen en de integratie van die gebieden.´

Pensioenstelsel van de toekomst
´Het traditionele lineaire denken over de toekomst is voorbij. Veranderingen gaan zich exponentieel voltrekken. Om te voorkomen dat de boel vastloopt, zal Nederland daarom moeten gaan bewegen. Bedrijven die niet over deze veranderingen nadenken, missen onherroepelijk de boot. ALM studies zullen bijvoorbeeld rekening moeten houden met die exponentiële veranderingen bijvoorbeeld door het feit dat de levensverwachting enorm gaat toenemen in plaats van met keurige stapjes van telkens een paar jaar.

Het Nederlandse systeem is nog altijd gebaseerd op solidariteit tussen generaties, waarbij bovendien de lage inkomens feitelijk de pensioenen van hoge inkomens financieren. Het thema pensioenen moet daarom ‘dichterbij’ de eigen leefsituatie worden gebracht.´

Kijkend naar de Nederlandse situatie in 2035, zijn de DB-regelingen volledig verdwenen. Hetzelfde geldt voor de verplichtstelling, die waarschijnlijk al in 2020 verdwijnt. De verplichting tot het opbouwen van pensioen blijft wel bestaan maar krijgt veel meer de vorm van ‘total reward’-denken en sparen voor diverse doeleinden. Ook de collectiviteit blijft bestaan in de vorm van gezamenlijke inkoop van o.a. de administratie en uitvoering van de individuele regelingen.

Doordat de besteding van het gespaarde geld een individuele zaak wordt zullen de stelsels voor wonen, zorg en pensioen uiteindelijk veel meer met elkaar verbonden raken. Dit levert een belangrijk impuls op voor economische groei omdat ‘geoormerkte’ gelden makkelijker en eerder vrij worden gemaakt. Ten slotte zal het hele stelsel ook steeds transparanter worden door de technologische vooruitgang. Iedere burger krijgt een eigen ‘dashboard’ om de ontwikkeling van zijn spaarpotten en risicoafdekking in de gaten te houden.´

Als voorbeeld van een andere manier van denken noemt Peter het pensioenstelsel van Singapore. ´Dat land kent een systeem van individuele spaarpotten binnen een nationaal spaarsysteem. In Singapore wordt een bepaald percentage van het inkomen verplicht in een door de overheid opgezet fonds gestort. Binnen dat fonds zijn ‘potten’ beschikbaar voor pensioen, ziektekosten en wonen waar het geld in kan worden belegd. Tussen die potten kan gedurende het leven met de inleg geschoven worden. Het pensioengeld wordt daarmee direct maatschappelijk nuttig ingezet. De deelnemers worden in hun keuzes begeleid door hun kennis over financiële producten te vergroten. De collectiviteitsgedachte blijft overigens ook bestaan door de verplichting om mee te doen aan het systeem. Er is echter geen sprake meer van Defined Benefit, aangezien dit systeem op de lange duur onbetaalbaar is.

Arbeidsmarkt
Het aantal marktpartijen dat zich met pensioenen bezighoudt, loopt tot 2035 steeds verder terug. Die trend is al ingezet en krijgt met de aanstaande komst van het Algemeen Pensioenfonds weer een nieuwe impuls. Met het verdwijnen van de verplichtstelling zet dit in versneld tempo door. Daarnaast krijgen aanbieders en uitvoerders directe concurrentie van nieuwe, ‘supranationale’ marktpartijen als Google, Apple en Ali Baba. Zij beschikken over enorme hoeveelheden big data die hen in staat stellen om de ‘levensloop’ van individuen steeds nauwkeuriger in kaart te brengen. Op grond daarvan kunnen zij dan advies geven over de ‘beste’ besteding van hun geld. Nu nog gesloten nationale pensioenmarkten worden opengebroken.

Minder spelers, betekent minder banen. Dat geldt vooral voor de backoffice omgeving. Veranderende markten vragen om professionals met een duidelijke visie. Of het nu om Actuarissen, Pensioenjuristen of Risk Managers gaat, van iedere specialist wordt gevraagd om een bijdrage te leveren in dit veranderingsproces. Dat vraagt om kwaliteiten die vakkennis overstijgen. Als vakprofessional doe je er dus verstandig aan om vanuit je conceptuele en intellectuele capaciteiten te werken aan visie en strategieontwikkeling. Zorg dat je onderdeel bent van de verandering en daarmee de toekomst.

Wil je dit interview verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp