vergrootglas
Vacatures voor Pensioenspecialisten
Leon van Riet

'Dit is hét moment om pensioenen breder te herijken'

Interview met Leon van Riet - Algemeen directeur Delta Lloyd Leven

De pensioenmarkt verandert, en dat heeft niet alleen met wetgeving te maken. Leon van Riet, Algemeen directeur Delta Lloyd Leven: ´De huidige situatie is een samenspel van wetgeving, economie en sociale omgeving. Niet alleen staan er nieuwe wettelijke pensioeneisen op til, we hebben ook te maken met economische ontwikkelingen als een volatiele financiële markt, een laag consumentenvertrouwen en pensioenen die gekort worden. Daar komen nog sociale factoren bij zoals de dubbele vergrijzing en de roep om begrijpelijke producten. Hoe je het ook bekijkt, de pensioenmarkt moet hervormd worden. Dat maakt de aankomende wetswijzigingen hét uitgelezen moment om pensioenen breder te herijken.´ 

Niet te complex
´Het is evident dat de pensioenleeftijd naar 67 gaat. Mensen worden ouder, dus daar ontkom je niet aan. Misschien zal de pensioenleeftijd later opgehoogd worden naar 68 jaar en verder. Het reële pensioencontract biedt mogelijkheden pensioenen aan te passen op deze veranderingen in de levensverwachting en schokken in de financiële markt. Het is een goede manier om enerzijds wat meer risico te lopen waardoor het rendement over een lange periode gemiddeld gezien hoger zal zijn. Maar er zijn natuurlijk periodes tussendoor waarbij het rendement minder is. 

De ontwikkeling is logisch, maar moet niet te complex worden. Ook moet het nieuwe type contract op een vergelijkbare wijze door verzekeraars uitgevoerd kunnen worden. Het is immers belangrijk dat ook werkgevers die niet bij een pensioenfonds zitten deze moderne regeling af kunnen sluiten. Het is goed dat je kunt kiezen tussen meer zekerheid over de uitkering of voor meer zekerheid over de hoogte van de premie. Maar wat het ook wordt: de keuze moet vooral uitlegbaar zijn, aan de werkgevers, maar ook aan de deelnemers.´ 

Professionalisering
´De pensioenwetgeving kent een tweedeling. Voor pensioenfondsen geldt het Financieel Toetsingskader (FTK). Daarnaast kunnen werkgevers kiezen voor een rechtstreeks verzekerde regeling bij verzekeraars. Daarvoor geldt Wet Financieel Toezicht (WFT) . Onder invloed van vernieuwde wetgeving kiezen veel werkgevers met een klein of middelgroot ondernemingspensioenfonds om op te gaan in een groter pensioenfonds of voor een verzekerde regeling bij een verzekeraar. 

Nieuwe wetgeving speelt mee, en er worden ook strengere eisen gesteld aan risk en asset management. Veel ondernemingspensioenfondsen zijn te klein om in die professionalisering mee te gaan. Grote partijen als Delta Lloyd kunnen die professionalisering wel bieden. En zorgt voor een optimalisatie van risk en returnmanagement.´ 

Advies bij herijking
´Veel werkgevers moeten hun pensioenregeling nog aanpassen aan de vernieuwde fiscale kaders die gelden vanaf 1 januari 2014. Daar komt per 1 januari 2015 de invoering van het reëel ambitiepensioen bij. En waarschijnlijk gaat de maximale pensioenopbouw ook nog verder omlaag. Veel veranderingen dus. Wachten is geen optie, want werknemers moeten tijdig op de hoogte worden gebracht over de veranderingen. Werkgevers kunnen één van deze momenten aangrijpen om het pensioen wat breder te herijken. Daar kunnen ze onder andere De Blauwdruk Methode voor gebruiken (www.deblauwdrukmethode.nl). 6 gerichte hoofdvragen helpen bij het stapsgewijs oplossen van een pensioenvraagstuk. De methode helpt de werkgevers om voorbereidingen te treffen en uitgangspunten te benoemen, alvorens inhoudelijk van te start te gaan. Het is bijvoorbeeld belangrijk jezelf af te vragen hoe je de besluitvorming aan wilt pakken en met welke stakeholders je te maken hebt. 

Zeker wanneer een onderneming een pensioenfonds heeft zijn er meerdere partijen bij betrokken. Er is het pensioenfondsbestuur, de vertegenwoordiging van de deelnemers, de bonden en de ondernemingsraad, de werkgever zelf… Heel wat stakeholders die invloed hebben op de besluitvorming rondom de inhoud van de pensioenregeling en dus ook de benodigde tijdslijnen. Dan is het goed om vooraf vast te stellen hoe de besluitvorming in zijn werk gaat. Een ander voorbeeld van een vraag uit De Blauwdruk Methode is het kiezen van de pensioenregeling. Sommige bedrijven hechten veel belang aan het aantrekken en vasthouden van goed personeel. Een goede pensioenregeling kan daarbij helpen. Maar bedrijven die bijvoorbeeld in de commodityproductie zitten concurreren vaak op kostprijs. Pensioen wordt dan als kostenlast gezien. Je moet dus als onderneming een weloverwogen keuze maken. Al met al is herijking een belangrijke, in deze tijden zelfs noodzakelijke stap waar Delta Lloyd uitstekend bij kan helpen.´

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 9-9-2013
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp