vergrootglas
Vacatures voor Pensioenspecialisten
Pieter Riedstra

Het wordt tijd dat de pensioensector eens vreemdgaat

Interview met Pieter Riedstra - directeur Whyz

De pensioensector staat meer dan ooit in de belangstelling. Zo viel onlangs in het Financieel Dagblad te lezen dat de financiële situatie van pensioenfondsen verslechterd is als gevolg van de lage rentestand. Op individueel niveau is er – met name voor werknemers – sinds januari 2015 veel veranderd. Gewijzigde pensioenwetgeving, met de verzamelnaam Witteveen 2015, gaat voor velen een versobering van het pensioen betekenen. De nieuwe generatie werknemers heeft steeds meer behoefte aan duidelijke, op elk moment beschikbare, informatie over het pensioen. Toch speelt de pensioensector hier niet op in. Opmerkelijk genoeg verandert er op het gebied van pensioenregelgeving wel veel, maar is het de vraag of de pensioensector als geheel in staat is om snel genoeg in te spelen op al deze nieuwe ontwikkelingen. Van nature is dit een behoudende sector en dat is logisch, er moet tenslotte voorzichtig en betrouwbaar worden omgegaan met bestaande pensioenreserves. Maar al deze ingrijpende veranderingen, in combinatie met technologische ontwikkelingen zoals de vele mogelijkheden van digitalisering, vragen een innovatief en daadkrachtig gedrag om de noodzakelijke change te realiseren. Toegegeven, een deel van de oorzaak voor het gebrek aan verandering in de pensioensector is gelegen in strakke wet- en regelgeving. Die maakt het voor de pensioensector soms lastig manoeuvreren.

Neem mensen aan van buiten de pensioensector
Toch moet de pensioensector de hand deels in eigen boezem steken. Veranderen doe je als organisatie namelijk niet door de blik naar binnen te richten, maar juist door mensen van buiten de sector aan te trekken. En dat is wat actoren binnen de pensioensector vrijwel zonder uitzondering nalaten. Zowel op bestuursniveau als op beleidsmatig en operationeel niveau worden functies ingevuld door mensen uit de sector. Branchevreemde kandidaten zijn er vrijwel niet, terwijl daar binnen de kaders van de wet- en regelgeving wel voldoende ruimte voor is.

Branchevreemde inzichten leiden tot vernieuwende ideeën
Om echt te kunnen veranderen zijn deze branchevreemde nieuwkomers juist bijzonder hard nodig. Voor actuarissen en juristen zijn ervaren professionals uit bijvoorbeeld de IT of retail de ideale sparringpartners om nieuwe inzichten te krijgen. Hierdoor zal de sector zich ontwikkelen zodat het beter communiceert met klanten, partners, overheden, de wetgever en de deelnemers, en beter wordt begrepen. Branchevreemde inzichten uit de buitenwereld zullen dus voor vernieuwende ideeën zorgen.

Blijft de pensioensector een ingeslapen dorp?
Ook op proces- en systeemgebied zijn er sectoren en branches die zich meer ontwikkeld hebben dan de huidige pensioenpartijen. Hun kennis kan de sector helpen om snellere en meer ‘deelnemersgerichte’ processen in te richten. Hierbij denken professionals uit andere sectoren anders en meer out of the box dan hun pensioen georiënteerde collega’s. De pensioensector acteert nog te veel als een verlaten dorp waar weinig nieuwe inwoners binnenstromen en nog minder inwoners het dorp verlaten. Het wordt tijd dat de sector meer branchevreemd gaat.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 10-2-2016
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp