Vacatures voor Pensioenspecialisten
Jack Tol en Johan Nieuwersteeg

Hoe reëel kun je een pensioencontract maken?

Interview met Jack Tol en Johan Nieuwersteeg - Senior Consultant en Managing Consultant

Pensioenfondsbestuurders staan voor een lastige keuze: een nominaal of reëel pensioencontract. Volgend jaar moet de keuze zijn gemaakt omdat in principe in 2015 het nieuwe Financieel toetsingskader van kracht wordt. Jack Tol, Senior Risk Consultant bij Triple A - Risk Finance pleit voor een genuanceerde benadering waarbij ook een combinatie van een nominale - en reële toezegging mogelijk is. 'Vanuit de politiek en de wetenschap proef ik een lichte voorkeur voor het reële pensioencontract vanuit het beeld dat pensioenuitkeringen meebewegen met de financiële resultaten, indexatie standaard is en wijzigingen in levensverwachtingen gelijk worden meegenomen. Een positief beeld dat wordt onderbouwd door het rapport 'generatie effecten van het pensioenakkoord' van het CPB. Maar klopt deze voorstelling van zaken op macro-niveau wel op micro-niveau?'

'Enige nuancering is zeker op zijn plaats, vervolgt Jack. Hij baseert zijn terughoudendheid op onderzoek dat hij verrichtte in het kader van het door hem uitgevoerde onderzoek 'The new pension deal for Dutch pension funds - A framework for pension fund boards to analyze the effects of the new pension deal.' Neem het begrip Pensioenresultaat, een parameter dat het koopkrachtbehoud van het pensioen uitdrukt. Stel je krijgt een pensioenuitkering van 500 euro en zowel de inflatie als indexatie zijn 2%, dan is het pensioenresultaat 100%. In een ander geval is de pensioenuitkering 1.000 euro zonder indexatie. Het Pensioenresultaat is dan, bij een looptijd van 15 jaar, 74,3%. Waar zou je voor kiezen? Het Pensioenresultaat zegt dus niets over de hoogte van de uitkering en ook niet over de timing van de indexaties/uitkeringen. Dat betekent dat je niet blind moet staren op het Pensioenresultaat alleen.''Ook het begrip Actuariële waarde van de verplichting zegt onvoldoende. De waardetransfer waarop het onderzoek van CPB grotendeels is gebaseerd geeft daardoor onvoldoende inzicht. Geef je een man van 40 de keus om nu volgend jaar  1.030 euro te ontvangen of over 100 jaar een 1.300.000 euro, dan kiest hij ongetwijfeld voor de  1.030 euro. Dat terwijl de Actuariële waarde van beide bedragen 1.000 euro bedraagt. De hoogte, spreiding en timing zijn essentieel in de beleving van de deelnemers.'

'In de hele discussie is er te weinig aandacht voor het individu en zijn perceptie van risico', neemt Johan Nieuwersteeg, managing consultant Triple A, het gesprek over. 'Hoe vertalen keuzes zich naar de portemonnee van de deelnemers. We hebben het onderzoekswerk van Jack verder uitgewerkt in een aantal modellen die helpen de besluitvorming van fondsbesturen inzichtelijk te maken. Consequenties van keuzes worden zo tastbaar en helpen de complexe pensioenmaterie te ontrafelen en begrijpbaar te maken.' 

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 5-9-2013
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956