vergrootglas
Vacatures voor Pensioenspecialisten
Casper van Ewijk

Transitie van het pensioenstelsel

Interview met Casper van Ewijk - Algemeen Directeur Netspar

Wat gaat de toekomst ons brengen? Een vraagstelling die de branche stevig bezig houdt en tevens een thema vormt van het IIR Pensioenactualiteiten Event 2015. Een van de inleiders is Casper van Ewijk, Algemeen Directeur van Netspar. Als kennisleverancier zijn zij nauw betrokken bij De Nationale Pensioendiscussie en bij het advies dat de SER in januari heeft uitgebracht inzake de toekomst van de oudedagsvoorziening.

Knelpunten
´ Hoewel we in Nederland over een uitstekend pensioenstelsel beschikken, kent deze kwetsbaarheden, zo is met de financiële crisis wel gebleken. Maar er doen zich ook maatschappelijke veranderingen voor die vragen om een structurele aanpassing. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, flexibilisering van arbeid of de behoefte aan meer keuzevrijheid. De pensioendiscussie en het SER advies concentreren zich rond een drietal thema´s:

Eerlijke verdeling lusten en lasten
In het huidige stelsel is de herverdeling van de lasten en lusten tussen generaties ondoorzichtig en soms moeilijk te rechtvaardigen. Pensioenregelingen kennen op dit moment doorgaans ‘doorsneepremies’. Voor iedereen wordt dezelfde pensioenpremie betaald ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid. Dit werkt in de hand dat jongeren meebetalen aan het pensioen van ouderen, laagopgeleiden het pensioen van hoogopgeleiden subsidiëren, mannen vrouwen subsidiëren op basis van het langlevenrisico en mensen die op latere leeftijd ZZP´er worden relatief veel betaald hebben voor wat ze krijgen. Door toegenomen arbeidsmobiliteit, toename aantal ZZP´ers en vergrijzing is het doorsneesysteem aan vervanging toe.

Transparantie
Het verband tussen de pensioeninleg en pensioenuitkering is niet duidelijk. Dat leidt tot spanningen en conflicten. De roep om meer individuele ´spaarpotten´ neemt daarom toe. Heldere eigendomsrechten maken het bovendien makkelijker om pensioenaanspraken mee te nemen naar een nieuwe baan. Maar zet dit de solidariteitsgedacht niet op scherp?

Keuzevrijheid
Door individualisering en stijging van het opleidingsniveau neemt de behoefte toe aan maatwerk en eigen regie rond pensioenen. In Nederland is er op dit moment met name keuzevrijheid ten aanzien van de pensioendatum. We kennen geen keuzevrijheid ten aanzien van inleg, beleggingsbeleid, uitvoerder of aanwending. Je bent verplicht je spaarpot op te nemen in de vorm van pensioen, terwijl bijvoorbeeld aflossing van de hypotheek of inkoop van zorg welkome alternatieven zouden kunnen zijn.

Transitie naar een nieuw stelsel
We moeten niet dromen over een nieuw stelsel terwijl we de ogen sluiten voor de overgangssituatie van oud naar nieuw. Afschaffing van de doorsneesystematiek levert een overgangsprobleem op, dat geldt nog sterker bij overgang op stelsel met ‘eigen potjes’. De SER heeft aangegeven dit een interessante variant te vinden, die nadere studie verdiend. Politiek en branche zullen elkaar vooral daarin moeten vinden.

Lees meer over het IIR Pensioenactualiteiten Event 2015.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 27-1-2015
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956