Vacatures voor Pensioenspecialisten
Meer informatie over Pensioenfederatie

Pensioenfederatie

Profiel

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens 204 pensioenfondsen de belangen van:

  • 5,5 miljoen deelnemers 
  • 3,2 miljoen gepensioneerden 
  • 9,5 miljoen gewezen deelnemers.

Het overgrote deel van alle werkenden is aangesloten bij een collectief pensioenfonds. 

De pensioenfondsen van de Pensioenfederatie beheren samen circa 1340 miljard euro.

Missie

Pensioenfederatie bevordert een goed tweede pijlerpensioen 

De Pensioenfederatie bevordert samen met en namens haar leden, de doorontwikkeling, instandhouding en uitvoering van een kwalitatief goed en betrouwbaar stelsel van tweede pijlerpensioenen in Nederland. De leden van de Pensioenfederatie staan hier gezamenlijk borg voor, in dienst van miljoenen deelnemers en gewezen deelnemers, gepensioneerden en nabestaanden. Om hen draait al het werk dat de leden doen.

Visie

De Pensioenfederatie draagt de visie uit dat collectiviteit, risicodeling en ‘not for profit’ de optimale uitgangspunten zijn om werknemers en beroepsbeoefenaren, voortvloeiend uit hun deelnemerschap in een pensioenregeling:

  • van een inkomen voor later te kunnen voorzien;
  • tot op zekere hoogte te behoeden voor de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Onder ‘not for profit’ wordt het bedrijfsmodel van pensioenfondsen verstaan waarin zij ‘verdienen voor de deelnemers met de beste middelen die tegen acceptabele kosten ter beschikking staan’. De Pensioenfederatie draagt deze visie uit én toetst deze regelmatig bij haar leden.

Kernwaarden van de Pensioenfederatie als organisatie

  • Loyaal en betrouwbaar. Alles wat de Pensioenfederatie op zich neemt, doet zij met het belang van haar leden en hun opdracht scherp op het netvlies. De Pensioenfederatie toetst regelmatig of haar optreden en koers overeenstemmen met wat de leden van haar verwachten. 
  • Dienstbaar en doeltreffend. De Pensioenfederatie is ervan doordrongen dat zij haar bestaansrecht ontleent aan haar leden en staat hen met raad en daad bij om hun opdracht te kunnen uitvoeren. De Pensioenfederatie werkt snel en kostenefficiënt.
  • Verbindend. De Pensioenfederatie faciliteert de leden om regelmatig met elkaar in contact te komen om visies, meningen en bespreekpunten in een informele, vertrouwde en indien nodig vertrouwelijke sfeer te kunnen delen.
  • Helder en transparant. De Pensioenfederatie geeft haar leden inzicht in de wijze waarop zij hun belangen behartigt en waarom zij dat zo doet. 
  • Tactvol en respectvol. Met tact en respect optreden is een conditio sine qua non voor de Pensioenfederatie in haar omgang met haar veelkleurig ledenbestand en de omgang namens haar leden met de zeer diverse stakeholders op het pensioenterrein.
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.