logo pensioencarriere.nl

Pensioenfonds Hoogovens

Wijckermolen 202
1941 JA
Beverwijk
www.pfhoogovens.nl


Actief in

Stichting Pensioenfonds Hoogovens is het ondernemingspensioenfonds van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. 

Structuur

Stichting Pensioenfonds Hoogovens is een zelfstandige instelling met een eigen bestuur en uitvoeringsorganisatie

Profiel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens is als een van de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland verantwoordelijk voor het beheer van de pensioenregelingen van ca. 20.000 actieve deelnemers en pensioengerechtigden. Het pensioenfonds heeft een belegd vermogen van circa 6,7 miljard euro (Jaarverslag 2013), internationaal gespreid over beleggingen in vastrentende waarden, aandelen en vastgoed.

Vestigingen

Locatie Beverwijk: Wijckermolen 202, 1941 JA Beverwijk, tel. (0251) 491 083