logo pensioencarriere.nl

Verbond van Verzekeraars

Bordewijklaan 2
2591 XR
Den Haag
www.verzekeraars.nl


Actief in

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt, gemeten naar bruto premie-inkomen.

Medewerkers
Circa 130
Structuur

Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden.

Profiel

Het Verbond opereert op het snijvlak van overheid, maatschappij en verzekeringsbedrijfstak en neemt deel aan tal van projecten, werkgroepen en overlegfora op de meest uiteenlopende terreinen. Van verkeersveiligheid tot de oudedagsvoorzieningen, van criminaliteitsbeheersing tot klachtenbehandeling en van belastingwetgeving tot reïntegratie van arbeidsongeschikten. Namens de leden onderhoudt het Verbond intensieve contacten met buitenlandse zusterorganisaties, met nationale en Europese politici en bewindslieden, met andere brancheorganisaties en belangenbehartigers. Het Verbond vervult daarmee een brugfunctie tussen de verzekeringsbedrijfstak en al die andere partijen in de samenleving. Het Verbond verzorgt de gezamenlijke communicatie namens de bedrijfstak, en verzamelt en bewerkt het voor de verzekeringsbedrijfstak relevante statistisch materiaal. Een en ander wordt gerealiseerd door ongeveer 130 mensen die bij het Verbond werkzaam zijn.

Het Verbond staat als belangenbehartiger midden in de samenleving en heeft veel contact met de politiek, de overheid en andere organisaties. Dat maakt het werken bij het Verbond dynamisch, waarbij medewerkers van het Verbond samen met al die andere partijen op zoek gaan naar het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het spreekt voor zich dat bij iedere functie specifieke functie-eisen horen. Maar naast deze 'harde' criteria zijn persoonlijke eigenschappen en vaardigheden minstens zo belangrijk.

Vanwege de grote mate van vrijheid die medewerkers krijgen, zijn zelfstandigheid, het dragen van verantwoordelijkheid, het nemen van initiatief, oplossingsgerichtheid en een sterke teamgeest belangrijke eigenschappen voor een succesvolle loopbaan bij het Verbond. Naast uitdagende functies binnen een informele organisatie kunnen medewerkers rekenen op een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Vestigingen

Locatie Den Haag: Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag, tel. (070) 333 85 00