Vacatures voor Pensioenspecialisten
logo Bestuursbureau Pensioenfonds PostNL

Integraal Risicomanager - Bestuursbureau Pensioenfonds PostNL

Locatie: Zeist
Dienstverband: Part-time

Vacature 2e lijns integraal risicomanager (gemiddeld 24 uur per week)

 • Ben jij een ervaren 2e-lijns risicomanager die alle risicodomeinen beheerst, zowel financieel als niet financieel en bij voorkeur ook IT-risico? 
 • Kun jij zodanig inspireren dat een gezonde en gedragen risicocultuur ontstaat zowel bij het pensioenfonds als haar uitbestedingspartners?
 • Heb jij altijd al voor een groter ‘no nonsens’ ondernemingspensioenfonds willen werken waarbij professionaliteit, slagvaardigheid, innovatie en maatschappelijk verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan?  
 • Krijg jij energie van een rol en omgeving die nog volop in ontwikkeling is, waarbij je zowel strategisch als hands on bezig kunt zijn en flexibiliteit key is? 

Dan ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie!

Pensioenfonds PostNL

Pensioenfonds PostNL beheert ongeveer 10 miljard aan pensioenvermogen voor de (oud) werknemers van PostNL en wordt bestuurd door een paritair bestuur met een grote diversiteit. De bestuurlijke lat bij het fonds ligt hoog en er wordt zakelijk en slagvaardig bestuurd. Het bestuur werkt graag aan vernieuwing en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.

Sinds 1 maart werkt het pensioenfonds met een eigen bestuursbureau. Deze stap is voor het fonds een logisch vervolg op de herstructurering van het vermogensbeheer die de afgelopen 2 jaar heeft plaatsgevonden met de aanstelling van Kempen Capital Management als fiduciair manager en BNP Paribas als custodian. Dit tezamen met de inrichting van de sleutelfuncties en de toekomstige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel maken dat het bestuur gekozen heeft voor de inrichting van een eigen bestuursbureau. De integraal risicomanager vervult daarin vanuit de 2e lijn samen met de manager bestuursbureau en de manager bedrijfsvoering een centrale rol.

Wat ga je doen?

De integraal risicomanager valt hiërarchisch en functioneel onder de sleutelfunctiehouder risicobeheer. Deze rol wordt bij ons fonds vervult door een bestuurslid die tevens optreedt als voorzitter van de risicobeheercommissie. Deze commissie fungeert als sleutelfunctievervuller.

De integraal risicomanager ondersteunt de (voorzitter van de) risicobeheercommissie optimaal bij de inhoudelijke invulling van de sleutelfunctie risicobeheer en fungeert tevens als penvoerder van de commissie.

De integraal risicomanager vervult daarbij (ter voorbereiding op de behandeling in de risicobeheercommissie) in ieder geval de volgende taken:

 • Het opstellen, beheren en uitwerken van het risicoraamwerk van het fonds
 • Het opstellen, beheren en in werking brengen van risicomanagementbeleid
 • Het opstellen van risico-inventarisaties en analyses op diverse risicoterreinen, zowel operationeel als strategisch
 • Het opstellen en beheren van interne- en externe risicorapportages.
 • Het schrijven van risico-opinies
 • Het toetsen van de effectiviteit van beheersmaatregelen.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling, het tot wasdom brengen en het levend houden van het risicomanagement binnen het fonds
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een adequate risicocultuur binnen het fonds
 • Het faciliteren van periodieke risicobeheeroverleggen met de andere sleutelfunctiehouders
 • Inhoudelijke sparringpartner (voorzitter) risicobeheercommissie
 • Als spil fungeren bij de voorbereiding van de vergaderingen van de risicobeheercommissie en de voorbereiding van de bestuursvergaderingen ten aanzien van tweedelijns risico-onderwerpen door:
  • Het opstellen van voorleggers op zodanig wijze dat deze voldoende en passende input geven voor een efficiënt verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces
  • Borging dat voorzitter en leden risicobeheercommissie bij de voorbereiding van de vergaderingen worden ontzorgd en vergaderingen efficiënt en effectief kunnen verlopen
  • Borging dat vanuit de risicobeheercommissie de juiste onderwerpen op het juiste moment op de bestuursagenda komen
 • Voorbereiding, monitoring en evaluatie jaarplan van de risicobeheercommissie
 • Borging adequate vastlegging van risicomanagementbeleid en daarmee samenhangende stukken in fondsdocumenten

Jouw talenten

Je bent een ervaren integraal risicomanager die in staat is om de genoemde mix van taken en verantwoordelijkheden voortvarend op te pakken. Je hebt:

 • WO-werk- en denkniveau
 • Meerjarige brede ervaring op risicomanagement gebied, waardoor je alle risicodomeinen beheerst, zowel financieel als niet-financieel en bij voorkeur ook IT-risk
 • Visie op risicomanagement

Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden:

 • Pro-actief en initiërend
 • Verbindend en communicatief
 • Hands on, faciliterende en pragmatische insteek
 • Kan zich verplaatsen in de 1e lijn 
 • Géén ‘afvink’ mentaliteit
 • Toepassingsgericht kunnen ontwikkelen
 • Abstracte zaken voldoende concreet kunnen maken
 • Creatieve en flexibele denker
 • Bestuurlijk en omgeving sensitief
 • Voldoende autoriteit 

Interesse?

Stuur dan je CV, met motivatie, naar Emmie Lewin (manager bestuursbureau) (lewin@pfpostnl.nl en t: 06 12044534). Mocht je vragen hebben over het wervingsproces, dan kun je eveneens met haar contact opnemen. Inhoudelijke vragen over de rol kun je richten aan de voorzitter van de risicobeheercommissie, Bert Jolink (jolink@pfpostnl.nl). 

Locatie:
Zeist

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Integraal Risicomanager bij Bestuursbureau Pensioenfonds PostNL in Zeist inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op
12 mei 2021
Direct Solliciteren
Meer informatie:

Mocht je vragen hebben over het wervingsproces, dan kun je  contact opnemen met Emmie Lewin (manager bestuursbureau) (lewin@pfpostnl.nl en t: 06 12044534).

Wil je deze vacature delen met je netwerk?
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956