vergrootglas
Vacatures voor Pensioenspecialisten
logo MN

Lid van de Raad van Toezicht voor Pensioenfonds MN - MN

Locatie: Den Haag

1. Introductie
Pensioenfonds MN is het ondernemingspensioenfonds dat de pensioenvoorziening voor (gewezen) werknemers van MN verzorgt. Dit wordt ingevuld op basis van een Collectieve Defined Contribution regeling. Het fonds beheert een belegd vermogen van circa € 400 miljoen, telt ongeveer 1000 actieve deelnemers, 1200 gewezen deelnemers en 225 pensioengerechtigden. De bestuursondersteuning en werkzaamheden die voortvloeien uit de pensioenadministratie, de financiële administratie en het vermogensbeheer, zijn door het bestuur uitbesteed aan MN. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een actuaris, een accountant en een (externe) compliance officer.
 
2. Bestuurlijke uitgangspunten, inrichting en governance
Pensioenfonds MN streeft ernaar premies zodanig te beleggen dat een optimaal rendement wordt behaald tegen acceptabele risico’s en kosten.
 
Het Bestuur van Pensioenfonds MN bestaat uit zes leden. Drie leden vertegenwoordigen de deelnemende instellingen (werkgeversvertegenwoordiging), twee de deelnemers (werknemersvertegenwoordiging) en een bestuurslid vertegenwoordigt de pensioengerechtigden. De voorzitter van het Bestuur wordt benoemd door MN. Er is geen bestuursbureau. De bestuursondersteuning, exclusief de secretariële rol, is uitbesteed aan MN. Er zijn geen commissies.
 
Ten behoeve van intern toezicht is een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het fonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden, zowel aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever als in het jaarverslag. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar. Een lid mag eenmaal herbenoemd worden. De organisatie, taken, bevoegdheden en rechten van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. Naast een Raad van Toezicht kent het Pensioenfonds MN een Verantwoordingsorgaan, bestaande uit acht leden.
 
3. Profielschets lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht voor Pensioenfonds MN stelt de navolgende minimumeisen aan het nieuwe lid: 

 • Academisch denkniveau
 • Laatste drie jaar niet betrokken geweest bij de beleidsbepaling van het fonds
 • Onafhankelijk van de beloning en vrij van belangenverstrengeling
 • Geen zakelijke band tussen kandidaat Raad van Toezicht en bestuursleden
 • Operationele ervaring met het besturen van een organisatie
 • Relevante opleidingen voor de functie
 • Voldoende beschikbaarheid
 • Complementariteit, collegialiteit en diversiteit

 Kijkend naar kennis en kunde van onze huidige toezichthouders zijn wij op zoek naar iemand die de pensioenwet en regelgeving kent en kan interpreteren en thuis is in de vereisten rondom
de wettelijke communicatie. Daarnaast zoeken wij een toezichthouder die oog heeft voor de behoeften van onze deelnemers (o.a. pensioencommunicatie inhoud en vorm) en hier kritische vragen en constructieve suggesties voor kan doen.
 
Naast de gebruikelijke competenties voor een toezichthouder zoals analytisch denkvermogen, integere persoonlijkheid, kritische geest, onafhankelijkheid en voldoende tijd gaat onze voorkeur uit naar iemand die in staat is om de ‘onverwachte vraag’ te stellen.
 
Minimale vereisten niveau B DNB

 • Relevante wet en regelgeving
 • Pensioenregelingen en soorten
 • Governance
 • Communicatie
 • Producten en diensten werkterrein pensioenfonds
 • Besturen van organisatie

 4. Tijdsbesteding
Leden van de Raad van Toezicht moeten voldoende tijd (flexibel) beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om hun taak als intern toezichthouder goed te kunnen vervullen.

5. Benoemingsprocedure
Een lid van de Raad van Toezicht selecteert, in samenspraak met een lid van het Verantwoordingsorgaan, de meest geschikte en best passende kandidaten waarmee vervolgens een persoonlijk gesprek wordt gevoerd. Het Bestuur benoemt het nieuwe lid van de Raad van Toezicht na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan.
 
6. Toetsing De Nederlandsche Bank (DNB)
Kandidaat-leden worden door DNB worden getoetst op geschiktheid en integriteit. DNB toetst daarbij ook op kennis, vaardigheden, professioneel gedrag en beschikbaarheid. Voordat een lid daadwerkelijk kan worden benoemd, dient deze geschiktheidstoets met positief gevolg te zijn afgelegd.
 
7. Beloningsbeleid
De beloning van de leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het beloningsbeleid van het Pensioenfonds. Dit bedraagt een vast bedrag van € 11.500 per jaar, exclusief BTW.
 
8. Reageren op deze vacature? 
Neem dan contact op met Euredice Fabri per mail eur@mn.nl of via 0646916107.

Locatie:
Den Haag

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Lid van de Raad van Toezicht voor Pensioenfonds MN bij MN in Den Haag inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op

17 juli 2018
Direct Solliciteren

Meer informatie:

contactpersoon
Linkedin
 
Contact:
Euredice Fabri
Recruiter
t. 070 - 31 60 755
m. 06 469 16 107
E-mail

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp