vergrootglas
Vacatures voor Pensioenspecialisten
logo Groen van Solinge & Partners

Senior bestuurssecretaris De Nationale APF - via Groen van Solinge & Partners

Locatie: Amsterdam

Functie omschrijving
De bestuurssecretaris heeft een regiefunctie en is verantwoordelijk voor het plannen en voorbereiden van de vergaderingen van bestuursgremia. Specifiek voor de verschillende collectiviteitskringen van het fonds ben je het eerste aanspreekpunt voor een of meerdere belanghebbendenorganen en vervul je daarmee een belangrijke spilfunctie tussen het bestuur en de belanghebbendenorganen. 
Naast het plannen en voorbereiden van vergaderingen verzorgt de bestuurssecretaris er proactief voor dat fondsdocumenten actueel en compliant zijn en initieert hij uit eigen beweging voorstellen tot wijziging. De bestuurssecretaris legt verantwoording af aan de Manager Pensioenbureau en heeft een functionele lijn naar het uitvoerend bestuur. 

De bestuurssecretaris heeft de volgende taken: 

 • Voeren van de regie van het vergadercircuit, waaronder o.a.; 
 • Plannen en voorbereiden van vergaderingen van alle bestuurlijke gremia; 
 • Coördineren van tijdige aanlevering van agendastukken en vergaderstukken voor alle bestuurlijke gremia (bestuur, bestuurscommissies en belanghebbendenorgaan); 
 • Schrijven van notities ten behoeve van vergaderstukken; 
 • Toetsen van vergaderstukken op huisstijl, gebruik van juiste opmaak en voorleggers, alsmede op inhoudelijke consistentie; 
 • Regiefunctie op het juist, tijdig en volledig vastleggen van vergaderingen; 
 • Opstellen van actielijsten en circuleren en bewaren van besluiten van vergaderingen; 
 • Het monitoren van de opvolging van de acties; 
 • Het maken van presentaties ten behoeve van het bestuur; 
 • Namens het fonds bijwonen van vergaderingen van de belanghebbendenorganen; 
 • Het ondersteunen bij de aansluiting van nieuwe werkgevers bij het fonds; 
 • Het opstellen en aanpassen van fondsdocumenten. 

Functie eisen
De bestuurssecretaris dient ten minste de volgende kennis en ervaring te hebben: 

 • Afgeronde opleiding HBO of WO studie; 
 • Aantoonbare werkervaring ( tenminste 5 jaar) in gelijksoortige regievoerende en organiserende functie bij een pensioenfonds of uitvoeringsorganisatie; 
 • Affiniteit met de pensioensector en bekend met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector en de oudedagsvoorziening; 
 • Goed gevoel voor politieke verhoudingen en hiernaar kunnen handelen; 
 • Ervaring met het schrijven van (beleids)notities en het vermogen dit mondeling over de bühne te brengen bij de diverse fondsgremia 

De bestuurssecretaris dient tenminste de volgende specifieke competenties te hebben: 

 • Accuratesse: kan langdurig en effectief omgaan met detailinformatie en heeft het overzicht op het gehele proces; 
 • Communicatief vaardig: is in staat een oordeel zowel mondeling als schriftelijk helder te communiceren; 
 • Klantgerichtheid: herkent en erkent de behoeftes en wensen van klanten. Geeft klantvragen prioriteit en handelt deze correct af. Is representatief aanwezig en bouwt relaties op vanuit deskundigheid en betrokkenheid. Neemt contact op met relaties bij vragen. Toont interesse in relaties; 
 • Kwaliteitsbewustzijn: stelt hoge eisen aan eigen werk en aan dat van anderen op het gebied van kwaliteit en nauwkeurigheid. Stimuleert kwaliteitsbewustzijn als vast onderdeel van het beleid; 
 • Plannen en organiseren: bepaalt prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zet zaken conform planning in beweging; 
 • Resultaatgerichtheid: is gericht op het behalen van afgesproken doelstellingen. Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten. Maakt met medewerkers afspraken, controleert en bespreekt voortgang en realisatie; 
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: schrijft begrijpelijk en correct Nederlands. Hanteert een duidelijke structuur in geschreven teksten; 
 • Adviesvaardigheid: Weet complexe materie overtuigend en helder over te brengen met gevoel voor weerstanden of andere zienswijzen en weet daarbij aan te sluiten bij de beleving van anderen; 
 • Zelfstartend vermogen: initieert uit eigen beweging beleid. Onderkent verbeteringen ten aanzien van het pensioenbeheer en handelt daarnaar. Draagt uit eigen beweging oplossingen aan. 

Bedrijfsprofiel
De Nationale APF kent een onafhankelijk gemengd bestuur dat bestaat uit drie parttime niet-uitvoerende bestuurders en drie fulltime uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. Het bestuur laat zich verder ondersteunen en adviseren door een beleggingsadviescommissie en een pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur wordt daarnaast ondersteund door een auditcommissie. De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. Het fiduciair vermogensbeheer is uitbesteed aan Nationale Nederlanden Investment Partners.

Bedrijfscultuur
Het bestuursbureau is klein en slagvaardig. De lijnen zijn kort, er is veel dynamiek en iedereen voelt zich sterk verantwoordelijk voor en betrokken bij het succes van De Nationale APF.

Locatie:
Amsterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Deze organisatie werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Groen van Solinge & Partners.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Senior bestuurssecretaris De Nationale APF bij deze organisatie in Amsterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacaturenummer:

468256

Vacature geplaatst op

01 april 2019
Direct Solliciteren

Meer informatie:

contactpersoon
LinkedinTwitter
 
Contact:
Peter van Solinge
m. 06-30056662
E-mail

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Pensioencarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp