(Bijzondere) Zorgplicht & Pensioen

(Bijzondere) Zorgplicht & Pensioen

Theo Gommer: 'Al is de Wet op het financieel toezicht (primair) niet van toepassing op pensioenuitvoerders, dat laat onverlet dat de eisen die uit de symbiose tussen de Wft en de bijzondere zorgplicht voortvloeien, ook als leidraad voor hen zullen gaan gelden.'

Al is de Wet op het financieel toezicht (primair) niet van toepassing op pensioenuitvoerders, dat laat onverlet dat de eisen die uit de symbiose tussen de Wft en de bijzondere zorgplicht voortvloeien, ook als leidraad voor hen zullen gaan gelden.

door Theo Gommer

Sinds de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) geldt artikel 48a: Keuzebegeleiding. De pensioenuitvoerder (fonds, verzekeraar of PPI) begeleidt op een adequate wijze de deelnemer bij het maken van een keuze binnen de pensioenovereenkomst (bij de ‘eigen’ uitvoerder dus), zorgt voor een inrichting daartoe, zodat de deelnemer een passende keuze kan maken. Het gaat om keuzes zoals eerder/later met pensioen gaan, een hoog/laag-pensioen (of een lumpsum), doorbeleggen of een vast pensioen en uiteraard uitruil ouderdoms-/partnerpensioen. 

Execution only

Als ik dit dan vergelijk met de eisen die de Wft en de invulling (daarbovenop) van de bijzondere (civiele) zorgplicht stellen aan financieel dienstverleners, dan lijkt dit het meest op execution only. De deelnemer beslist en de uitvoerder voert uit. De uitvoerder moet wel zorgdragen voor juiste informatie, zoals de Pensioenwet ‘algemeen’ al stelt bij communicatie; deze moet correct, duidelijk (lees ook begrijpelijk), en evenwichtig zijn. Daar voeg ik dan ook tijdigheid aan toe, zodat de deelnemer zelf kan kiezen.

[....]