De rol van verzekeraars in een veranderend klimaat, hoe ziet dat eruit?

De rol van verzekeraars in een veranderend klimaat, hoe ziet dat eruit?

“Hoe komen jullie klimaatverandering tegen in jullie eigen werk?” Met die vraag trapt Vylon Ooms de deelsessie Extreem weer en de toekomst af. Ooms is beleidsadviseur klimaatadaptatie bij het Verbond van Verzekeraars en secretaris van het platform Klimaat. Ook promoveert hij aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De antwoorden op die openingsvraag aan de zaal zijn: in de schadelast, en in (toekomst)projecties. Specifiek worden hagelschade en sneeuwschade in de glastuinbouwsector genoemd. Aan de andere kant klinkt een antwoord: warmtes in de zomer die zorgen voor een lagere productie. En ook huiseigenaren worden met extreem weer geconfronteerd. Ooms: “Wat wij zien: schadeverzekeringen, hypotheken, beleggingen en kapitaalsvereisten, maar ook veiligheidsrisico’s en transitie- en reputatie risico’s zien we toenemen. Als branchevereniging bekijken we wat verzekerbaar is en wat niet. En hoe leggen we dat uit? Niet allen aan politiek Den Haag, maar ook aan klanten.”

Tijdig waarschuwen

De aandacht voor klimaatrisico’s en de verzekerbaarheid ervan neemt al jarenlang toe en wordt volgens Ooms steeds meer multidisciplinair. “We werken bijvoorbeeld veel meer samen met banken aan adaptatie dan vroeger. Verzekeraars zoeken inzicht en het Verbond werkt samen met partijen als KNMI, Royal HaskoningDHV, Deltares en universiteiten en overheden.”
Ooms deed zelf onderzoek onder bedrijven na de overstroming van 2021 in Limburg. “Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven eerder risicoreductiemaatregelen nemen als zij informatie zoeken en vroegtijdig worden gewaarschuwd. Overheden en verzekeraars kunnen dus het verschil maken en bedrijven tijdig informatie bieden op het gebied van klimaatadaptie om schade en ellende te voorkomen. Uit eerder onderzoek van onder andere de Vrije Universiteit onder huishoudens blijkt dat schadepreventieve maatregelen bij een overstroming de schade met twintig tot vijftig procent vermindert.”