Ervaringen uit eerste invaardossier gedeeld

Ervaringen uit eerste invaardossier gedeeld

Op 15 mei sprak DNB-afdelingshoofd Ewout van Ommen tijdens het evenement Eye on Pensions. Hij ging onder andere in op het proces om te komen tot een evenwichtige belangenafweging en het bestuursbesluit over de datakwaliteit. Ook benoemde hij de lessen en ervaringen die DNB voor zichzelf en de sector uit de eerste invaardossiers en partiële beoordelingen heeft opgedaan.

Op 15 mei sprak DNB-afdelingshoofd Ewout van Ommen tijdens het evenement Eye on Pensions. Hij ging onder andere in op het proces om te komen tot een evenwichtige belangenafweging en het bestuursbesluit over de datakwaliteit. Ook benoemde hij de lessen en ervaringen die DNB voor zichzelf en de sector uit de eerste invaardossiers en partiële beoordelingen heeft opgedaan. De slides van zijn presentatie zijn hieronder te downloaden.

Proces om te komen tot evenwichtige belangenafweging

In het proces om te komen tot een evenwichtige belangenafweging bespraken de aanwezigen drie stappen:

  1. De relevante informatie moet beschikbaar zijn.
  2. Het juiste proces moet zijn doorlopen.
  3. De motivering van het fonds moet het besluit kunnen dragen.

Wat de beschikbaarheid van relevante informatie betreft, zien we in de eerste dossiers bijvoorbeeld dat de plausibiliteit van de berekeningen niet altijd voldoende gewaarborgd is. Een ander voorbeeld is dat bij het bespreken van de berekende pensioenverwachtingen alleen gekeken wordt naar de uitkomsten in het mediane scenario en niet naar die in de goed- en slecht-weer-scenario’s. Meer informatie over (de berekening van) de transitie-effecten is te vinden in deze factsheet.