Impact van Wet toekomst pensioenen op de finance-functie

Impact van Wet toekomst pensioenen op de finance-functie

Leslie Vermaak (PwC): 'De belangrijkste uitdagingen voor de organisatie zijn het managen van de verwachtingen van de deelnemers en het waarborgen van hun vertrouwen in de gewijzigde berekeningen.'

Bij de implementatie van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) zijn het managen van de verwachtingen van deelnemers en het waarborgen van hun vertrouwen in de gewijzigde berekeningen de belangrijkste uitdagingen voor pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO's). Dat blijkt uit recent PwC-onderzoek onder vier van de vijf grootste PUO’s, die 41 procent van de deelnemers van Nederlandse pensioenfondsen beheren.

Strategische beslissingen

‘Alle respondenten gaven aan een strategische focus te hebben op finance-transformatie via Wtp-implementatie’, vertelt PwC-expert Leslie Vermaak. ‘Tegelijk, en dat is wel opmerkelijk, spelen beleggingsstrategieën en ESG-overwegingen hierin geen rol voor de finance-functie. Communicatie naar deelnemers is hét onderwerp waarop de implementatie van nieuwe pensioenwetgeving de meeste impact heeft, gevolgd door kostenoverwegingen en administratieve processen en systemen.’

Finance- en actuariële functies

De belangrijkste uitdagingen voor de organisatie zijn het managen van de verwachtingen van de deelnemers en het waarborgen van hun vertrouwen in de gewijzigde berekeningen. Opvallend is dat geen van de respondenten aangeeft zich zorgen te maken over portefeuilleaanpassingen en stabiele rendementen.

‘De helft van de respondenten verwacht geen significante verandering in winstgevendheid na de implementatie van de Wtp’, zegt Vermaak. ‘Dit suggereert een stabiel vooruitzicht voor de sector. De andere helft had uiteenlopende perspectieven. Een kwart voorziet een matige toename, meer dan drie procent en minder dan zeven procent. Het andere kwart verwacht een aanzienlijke afname, meer dan zeven procent. Het is aannemelijk dat PUO’s de pensioenfondsen waarvan zij de administratie doen, verzoeken de kosten voor de Wtp-transitie (deels) te bekostigen en dat ze in ruil daarvoor een toezegging doen de operationele kosten met een vast percentage te laten dalen.’

[....]