Invaarzekerheid

Invaarzekerheid

Moeten pensioenfondsen hun deelnemers zekerheid bieden richting het invaarmoment? Het antwoord is kort en krachtig: Ja! Dit lijkt misschien een open deur omdat uit alle onderzoeken blijkt dat deelnemers behoefte hebben aan zekerheid. Maar hoe zit dit nu precies bij het invaarmoment?

De meeste pensioenfondsen hebben inmiddels een risicopreferentieonderzoek uitgevoerd of zullen dat nog doen in aanloop naar het ontwerpen van een Wtp-regeling. Hierbij wordt niet alleen gevraagd naar de korte termijn risico aversie, maar ook naar de lange termijn verwachtingen en risicocapaciteit van deelnemers. Met behulp van een set vragen, wordt per persoon een risicogetal bepaald dat het startpunt is voor het vaststellen van de risicohouding per leeftijd. Met behulp van de risicohouding toetsen pensioenfondsen het gewenste beleggingsbeleid waarmee zij kunnen vaststellen of de verwachte uitkomsten van het beleggingsbeleid (op korte en langere termijn) passen bij de risicohouding van de individuele deelnemers.

[….]