Kamer wil dat pensioenfondsen niet meer activistisch beleggen

Pensioenfondsen moeten stoppen met beleggen uit activisme of idealisme. Een meerderheid van de Kamer wil dat er regels komen die ervoor zorgen dat fondsen rendement als uitgangspunt nemen bij het investeren van het pensioengeld van hun deelnemers. Wat vindt de Pensioenfederatie daarvan?

Voorzitter Ger Jaarsma legt uit: "Pensioenfondsen werken elke dag aan een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarbij staan de belangen centraal van werkenden en gepensioneerden, nu en straks. Om dat te bereiken beoordelen ze beleggingen op rendement, risico, kosten en duurzaamheidsfactoren. Ze kijken daarbij verder dan vandaag en morgen. Ook de ontwikkelingen van beleggingen op de lange termijn worden nadrukkelijk betrokken. Toezichthouder De Nederlandsche Bank kijkt daar ook naar. Risico’s en kosten krijgen daarbij terecht veel aandacht en datzelfde geldt voor duurzaamheidsfactoren. Maar lange termijn rendement – en daarmee een goed pensioen – staat bij pensioenfondsen voorop. En dat geldt ook voor fondsen die vooroplopen op het gebied van duurzaam beleggen.”

[...]