Keuzebegeleiding en privacy: Hand in hand naar een optimaal advies

Keuzebegeleiding en privacy: Hand in hand naar een optimaal advies

In dit blog laten wij zien hoe pensioenuitvoerders de juiste balans kunnen vinden in het bieden van passende keuzebegeleiding gebaseerd op persoonlijke informatie en het hebben van voldoende oog voor de privacy van deelnemers.

Blog Thalis Cabral en Agnes Lucas

Sinds 1 juli 2023 geldt de norm van keuzebegeleiding. Deze norm verplicht pensioenuitvoerders om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes. Dit kunnen keuzes zijn over het moment van pensionering, over uitruil tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen, over het variëren in pensioenhoogte, of over het opnemen van een bedrag ineens. Onderwerpen die door veel deelnemers als complex wordt ervaren, en waarbij de beslissingen gevolgen hebben voor de lange termijn. Deelnemers kunnen begeleiding hierbij goed gebruiken. 

Pensioenfondsen zijn vrij in de wijze waarop ze keuzebegeleiding vormgeven. Deze vrijheid biedt fondsen de mogelijkheid om advies op maat te geven, afgestemd op de unieke behoeften van iedere deelnemer. 

Om de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden in de keuzes die hij/zij/het maakt, is inzicht in persoonsgegevens nodig. Gegevens die een deelnemer in vertrouwen verstrekt, waarbij een deelnemer ervan uit mag gaan dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Weet u als pensioenfonds op welke wijze de persoonsgegevens verwerkt worden? Waar staan deze gegevens opgeslagen? En mag een pensioenfonds eigenlijk wel beschikken over al deze persoonlijke gegevens?

[....]